Idcollege-welzijn.jouwweb.nl

Bijgaand de opdrachten voor 16 januari en informatie voor de logboeken

Opdracht voor 16 januari:

 

ALA
Alle deelopdrachten

KGC pesten
Pestprotol stageschool mee

 

Informatie voor de logboeken periode 6

14 november
Opstart periode
Uitleg ALA eindopdracht kind in de groep
Uitleg exameneenheid A
Pop gemaakt
Gastles Karin Kleijn op de Klimboom

 

21 november
Examens plan van aanpak
POP besproken (doelen)
Theorie pesten
Gastles: Miranda van Baaren Davinci (sociaal klimaat/veiligheid)

 

28 november
Ingeleverd: plan van aanpak examens
ALA: theorie over groepen
Opdracht Fiets (stip)
Gastles: IKC de piramide (Nicole Borgman en Alinda van Bommel (rollen en vormen van pesten)

 

12 december
ALA planning eindopdracht besproken
Pesten: pestmethodieken
Gastles: IKC de Klimboom Maarten van Toor