Idcollege-welzijn.jouwweb.nl

Opdracht voor 31 oktober 2018:

LET OP!!!! Boek bibliotheek mee

1. ALA
OrganigramHet werken in een organisatie betekent vooral dat je binnen bepaalde kaders moet werken. Je werkt namelijk binnen de doelstelling, regels en visie van de organisatie.

De organisatie waarin je werkzaam bent, bestaat niet alleen uit mensen die direct de doelgroep begeleiden. Je bent omringd door mensen die beleid uitstippelen, veranderingen bedenken of de uitvoering ondersteunen. Samen vormen al deze mensen de organisatie.

Opdracht
1. Beschrijf het hoofddoel en de missie en visie van je BPV-instelling.
2. Maak een organigram van je BPV instelling.
3. Geef in het organigram aan waar jouw functie staat.
4. Beschrijf hoe de lijnen lopen. Wie is jouw leidinggevende, wie is de leidinggevende van jouw leidinggevende enz.
5. Laat bovenstaande punten controleren door je BPV begeleidster en laat de opdrachten aftekenen en dateren.


2. Leerlingvolgsysteem
Onderzoeksvraag bedenken en mailen naar Gonnie


3. Reken- en taaldidactiek
Lezen boek (OA activiteiten bij leren PW): 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8 en 4.3)

Doornemen boek: (4.2.6, 4.2.7, 4.2.8 en 4.3)
Boekje groep 4: Anouk G en Kayleigh bereiden voor
Kayleigh: bladzijde 1
Anouk G: bladzijde 7

 


Eindopdracht Didactiek icm rekendidactiek
7 november 2018

Eind-Opdracht: Rekenles
Kies zelf een bladzijde of onderwerp uit het boekje en bereid met in koppels/drietallen voor (door middel van onderstaande):

Groep 5: Anouk B en Sarah
Groep 6: Anouk G, Kayleigh en Suus
Groep 7: Fallon, Naomi en Cheyenne
Groep 8: Rihab en Oumaima

Didactiek van Van Gelder
We hebben inmiddels een groot aantal onderdelen uit de taxonomie (indeling) van professor van Gelder doorgenomen.

Eindopdracht ALA
7 november 2018
Presentatie POP

 

Eindopdracht LLVS
7 november 2018

Eindopdracht leerlingvolgysteem OPOZ groep


- Bedenk een onderzoeksvraag die gaat over het Cito of het Leerlingvolgsysteem;

- Ga op zoek naar het antwoord door middel van minimaal 3 sub vragen;

- Presenteer het antwoord van de onderzoeksvraag aan de klas in ongeveer 10 minuten;

- Presentaties: 7 november.


Beoordeling

- Er is een duidelijk antwoord op de onderzoeksvraag;
- De presentatie is niet korter dan 10 minuten;
- De bronnen zijn benoemd binnen de presentatie

We hebben aandacht besteed aan:
Doelgroep

Beginsituatie
Doel formulering (smart)

Kern = de les zelf
Didactische werkvormen, leermiddelen e.d.

Resultatenbepaling (toetsing)

Nu wordt het tijd om eens een volledige les in elkaar te zetten. Je doet dit in combinatie met de opdracht “rekenles” van het vak Rekendidactiek (Gonnie)
Voorbereiding:
Beschrijf doelgroep, beginsituatie, doelstelling van de les enz.
Kern:
Je zet een rekenles in elkaar en gebruikt daarvoor nadrukkelijk het didactisch model, zoals je hierboven ook ziet afgebeeld. Voor de kern van de rekenlesgebruik je het lesvoorbereidingsformulier dat je kan downloaden op de site (idcollege-welzijn.jouwweb.nl).