Idcollege-welzijn.jouwweb.nl

Opdracht voor 26 oktober 2018:

 

1. ALA Onderzoek vakliteratuur
Om je deskundigheid op peil te houden is een van de mogelijkheden gebruik te maken van vakliteratuur. Dit kunnen artikelen uit tijdschriften, boeken, kranten, maar ook van websites zijn.
Onderzoek welke vaktijdschriften er voor het basis-/primair onderwijs zijn.
Lees online een vaktijdschrift en beschrijf in één A4 de inhoud + jouw mening.
Zoek op de site van de rijksoverheid naar kwaliteitseisen onderwijsassistent, lees dit globaal door.
Opdracht recente artikelen
- Zoek drie recente artikelen over actuele maatschappelijke, vakinhoudelijke en technologische ontwikkelingen (onderwerpen) in het basisonderwijs, één uit een vaktijdschrift, één uit een krant en één van de site Rijksoverheid.
- Noteer per artikel drie inzichten die je hebt gekregen en leg uit waarom.
- Noem minimaal twee onderdelen die je met collega’s zou kunnen delen over de onderwerpen.
Inleveren:
- Opsomming vaktijdschriften
- Opsomming vaktijdschriften BPV
- 3 artikelen over actuele ontwikkelingen (maatschappelijk, technologisch en vakinhoudelijk)
- 3 inzichten per artikel
- 2 onderdelen die je deelt met collega’s.


2. Leerlingvolgsysteem
Neem de 11 vaardigheden van de 21st century skills erbij en benoem bij elke vaardigheid een praktijkvoorbeeld (handig is om hier een vakgebied aan te koppelen, zoals taal/rekenen/aardrijkskunde). Hoe kun je in het voorbeeld deze skill inzetten?
Werk 1 van de voorbeelden die jullie bij 1 genoemd hebben uit in een digitale collage, zodat er een beeld bij gemaakt kan worden.
(extra informatie over dit onderwerp? Boek: school en didactiek oa, thema 1, hoofdstuk 2, paragraaf 2.4)

3. Reken- en taaldidactiek
Lezen: in je boek
Kerndoelen en wiskundig inzicht
4.2.1 (van concreet naar abstract, blz 98)
4.2.3 (wiskundig inzicht en handelen, blz 99 en 100)
4.2.4 (incidenteel leren, blz 100)
4.2.5 (logisch rekenen, blz 100)