Idcollege-welzijn.jouwweb.nl

Opdracht voor 19 september 2018

 

1. Leerlingvolgsysteem
- Kijk naar het onderwijsstelsel op bladzijde 20 van je boek
(onderwijsassistent school en didactiek PW)
In het gekleurde schema zie je een overzicht van de meest voorkomende schooltypen.
Elk kind in Nederland volgt een eigen traject.
Hoe ziet jouw traject er tot nu toe uit?
Maak je eigen schema van het onderwijs dat jij tot nu toe hebt gevolgd. Gebruik verschillende kleuren om aan te geven welke typen onderwijs je hebt gehad, momenteel volgt en in de toekomst wilt gaan volgen.

Deze opdracht neem je volgende week mee.

 

2. ALA
- POP af maken

- Als je na de diploma gaat solliciteren op een vacature Pedagogisch Medewerker, dien je goed op de hoogte te zijn wat de functie eisen zijn die gesteld worden.

1. Maak een taak en functieomschrijving voor een Pedagogisch Medewerker niveau 4. (raadpleeg hiervoor de CAO Onderwijsassistent, zoek hierin het profiel, gebruik dit bij de functie en profielomschrijving.)
2. Zoek 3 recente vacatures voor Pedagogisch Medewerker niveau 4 op, voor werken op een basisschool, BSO of IKC.
3. Welke eisen aan kennis, houding en vaardigheden worden er gesteld in de vacature? Noem per onderdeel 3 punten.
4. Maak een vergelijking n.a.v. je functieomschrijving en de eisen in de vacature. Beschrijf de verschillen en overeenkomsten.
5. Schrijf n.a.v. een van de vacatures een sollicitatiebrief. Beschrijf in deze brief een concreet voorbeeld van je eigen functioneren wat betreft kennis, houding en vaardigheden als toekomstig Pedagogisch Medewerker. Laat deze brief controleren door je docent Nederlands.
Inleveren:
- Functie omschrijving
- 3 vacatures
- Vergelijking functie omschrijving en vacatures
- Sollicitatiebrief met 3 concrete voorbeelden w.b. functioneren.

 

3. Reken- en taaldidactiek
Vraag op je BPV school welke methode er gebruikt wordt voor rekenen en taal en waarom voor deze methode gekozen is.

Lees ter voorbereiding op volgende week het boek 4.7 bladzijde 120 (didactisch begeleiden van rekenactiviteiten)

 

4. Logboek van 12-09