Idcollege-welzijn.jouwweb.nl

Opdrachten voor 17 oktober:

 

1. ALA

Vakliteratuur
Om je deskundigheid op peil te houden is een van de mogelijkheden gebruik te maken van vakliteratuur. Dit kunnen artikelen uit tijdschriften, boeken, kranten, maar ook van websites zijn.
Onderzoek welke vaktijdschriften er voor het basis-/primair onderwijs zijn.
Lees online een vaktijdschrift en beschrijf in één A4 de inhoud + jouw mening.
Zoek op de site van de rijksoverheid naar kwaliteitseisen onderwijsassistent, lees dit globaal door.

Opdracht recente artikelen
- Zoek drie recente artikelen over actuele maatschappelijke, vakinhoudelijke en technologische ontwikkelingen (onderwerpen) in het basisonderwijs, één uit een vaktijdschrift, één uit een krant en één van de site Rijksoverheid.
- Noteer per artikel drie inzichten die je hebt gekregen en leg uit waarom.
- Noem minimaal twee onderdelen die je met collega’s zou kunnen delen over de onderwerpen.

Inleveren:
- Opsomming vaktijdschriften
- Opsomming vaktijdschriften BPV
- 3 artikelen over actuele ontwikkelingen (maatschappelijk, technologisch en vakinhoudelijk)
- 3 inzichten per artikel
- 2 onderdelen die je deelt met collega’s.

Scholingsmogelijkheden
Een andere mogelijkheid om je deskundigheid op peil te houden is door middel van scholing.

1. Onderzoek welke scholingsmogelijkheden er zijn voor Pedagogisch Medewerkers. Zoek naar cursussen, trainingen congressen en symposia op internet. Benoem er minimaal 10.
2. Geef aan welke scholingsmogelijkheden voor jouzelf de moeite waard zijn en leg uit waarom.
3. Informeer op je BPV adres welke scholingsmogelijkheden er aangeboden worden en maak hier een opsomming van met een beknopte uitleg. En informeer of jij ook gebruik mag maken van deze scholingsmogelijkheden. Geef aan waarom wel en waarom niet.
4. Vergelijk de scholingsmogelijkheden van jouw BPV instelling met die van je klasgenoten die bij andere scholen stage lopen.

Inleveren:
- Opsomming van scholingsmogelijkheden in het algemeen voor PW
- Scholingsmogelijkheden voor jou zelf
- Opsomming met beknopte uitleg BPV en deelname.
- Vergelijking met klasgenoten


2. Leerlingvolgsysteem

1. Lees paragraaf 1.5.2 uit je boek (school en didactiek) en beschrijf van ieder onderstaand begrip een casus (een praktijkvoorbeeld)
o Betrokkenheid
o Integriteit
o Gezag
o Overwicht
o Gelijkwaardigheid
o Vertrouwen
o Empathie
o Distantie


2. Neem een rapport mee van je basisschool van vroeger

 

 


17 oktober a.s. toets.
Leren:
Leren
Boek: School en didactiek OA

Thema 1: Onderwijs in Nederland (1.2//1.3.1//1.3.2)
Toekomstgericht onderwijs (1.3.3)
Taken van een onderwijsassistent (1.5)

Thema 2: Leerresultaten (3.7.3)
Vervolg toekomstgericht onderwijs (2.4)

Thema 7: LVS (7.4.1)
Vertrouwelijke informatie (7.5.14)

en

De gegeven powerpoint handouts!

 

3. Algemene didactiek

Onderdeel DIDACTISCHE WERKVORMEN
- Noem tenminste 25 didactische werkvormen
- Kies uit deze lijst vijf werkvormen die je zelf al eens hebt toegepast.
- Beschrijf van deze vijf werkvormen welke voor- en welke nadelen je daarbij hebt ervaren.

 

4. Reken- en taaldidactiek
1. Lezen: in je boek
Kerndoelen en wiskundig inzicht
4.2.1 (van concreet naar abstract, blz 98)
4.2.3 (wiskundig inzicht en handelen, blz 99 en 100)
4.2.4 (incidenteel leren, blz 100)
4.2.5 (logisch rekenen, blz 100)

2. Kijk naar de voor jou opgegeven pagina met sommen en bedenk/bepaal hoe jij dit (aan groep 3) zou uitleggen.
Denk aan de 3 stappen:
1. Voorkennis ophalen
2. Van leestaal/rekentaal maken
3. Testen of het kind de som heeft begrepen.

Oumaima: bladzijde 1
Rihab: bladzijde 2
Fallon: bladzijde 3
Naomi: bladzijde 4
Cheyenne: bladzijde 5
Sarah: bladzijde 6
Anouk B: bladzijde 7
Suus: bladzijde 8

Volgende keer aan de beurt: Anouk G en Kayleigh