Idcollege-welzijn.jouwweb.nl

Opdracht voor 12 december 2018

 

ALA
- Maak uit je werkboek (pedagogisch klimaat)
Zelfreflectielijst: bladzijde 92 en 93

De opdracht die nog stond van 28 november

- Maak uit je werkboek (pedagogisch klimaat)
Opdracht 1, 2 en 3 op bladzijde 67 en 68

UITERLIJKE DATUM VOOR INLEVEREN PLANNINGSFORMULIER ALA

 

KGC pesten

Pestmethodieken in groepjes van 2 bestuderen.
12 december een kort mondeling verslag hierover.