Idcollege-welzijn.jouwweb.nl
Home » Algemene onderwerpen » Pedagogen » Riksen Walraven

Riksen Walraven: "vier basisdoelen"

1 Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid

2 Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties

3 Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties

4 Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken

 

Deze basisdoelen kan je vertalen in de volgende vragen:

1 Heeft een kind het naar zijn zin?

2 Heeft een kind iets geleerd dat zinvol is voor hem?

3 Heeft een kind met andere kinderen gespeeld?

4 Heeft een kind geleerd op een sociale en respectvolle wijze met anderen om te gaan

 

1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid:

Jonge kinderen moeten zich veilig en beschermd voelen. Als een kind zich onveilig

voelt staat het niet open om te spelen en te leren. Het gevoel van veiligheid in de kinderopvang wordt bepaald door de groepsleiding, de ruimte/omgeving en het contact met andere kinderen.

 

2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties:

Het kind moet zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit kunnen ontwikkelen. het kind moet zich kunnen ontwikkelen op de verschillende ontwikkelingen motorisch, cognitief emotioneel en sociaal.

  

3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties:

Met sociale competenties wordt bedoeld dat het kind leert om goed te kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen.

Door het leren van sociale competenties geeft je aan kinderen kans om zich te ontwikkelen tot personen die goed kunnen functioneren in de samenleving.

 

4. Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken:

De kinderen leren wat wel en niet mag. Er zijn veel ongeschreven gedragsregels: je mag een ander geen pijn doen, samen delen, om de beurt, etc. Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang met de kinderen probeer je ze dit bij te brengen. Dit basisdoel is de

kern van de opvoeding. Je laat kinderen kennismaken met grenzen, normen en waarden maar ook met omgangsvormen in onze samenleving.