Idcollege-welzijn.jouwweb.nl
Home » Algemene onderwerpen » Pedagogen

Pedagogen

Werken in de kinderopvang betekent nadenken over opvoeden

 

Wanneer je in de kinderopvang werkzaam bent is nadenken over je handelen, net als bij alles in het dagelijks leven, ook een onderdeel van je beroep. Je bent iedere dag met kinderen in de weer, hebt contact met collega’s en ouders. En omdat je met mensen werkt zal je je bewust moeten zijn van de manier waarop je met hen omgaat.

 

De kinderen die je onder je hoede hebt zijn nog jong en gemakkelijk te beïnvloeden. Jij, als (mede) opvoeder moet je dan ook bewust zijn van die invloed. En je zult moeten handelen in de geest van de afspraken die gemaakt zijn. Afspraken die uitgaan van de waarden en normen die jullie hebben afgesproken, culturele en godsdienstige uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het nadenken over opvoeden van kinderen.

 

Gelukkig hebben veel mensen in het verleden al uitvoerig nagedacht over die opvoeding en de handelswijze op scholen. Die mensen, de pedagogen van vroeger en nu, zijn onderwerp van dit boekje. Zij hebben manieren bedacht en veelal ook zelf uitgeprobeerd, om kinderen, onder andere  in schoolsituaties te begeleiden in hun ontwikkeling.

 

Het pedagogisch beleidsplan, dat tegenwoordig bij iedere organisatie van kinderopvang verplicht aanwezig moet zijn, gaat uit van de gedachten over opvoeden van Marianne Riksen Walraven. Maar andere pedagogen kunnen nog steeds hun stempel drukken op het denken over onderwijs en opvoeding.

 

EEN AANTAL VAN HEN VIND JE HIERNAAST